Allmän info

Denna sida är tänkt innehålla information som kan vara till nytta för även iche MacIS medlemmar.

Då mycket info var inaktuellt, håller vi som bäst på att skriva om den . Mer info kommer senare.