MacIS Sverige är en ideel förening ämnad att sammanföra personer från alla yrkeskategorier med det gemensamt att Apple Macintosh datorer används integrerat i en större heterogen datormiljö:

Managing Appe Computers in Information Systems = MacIS

MacIS Sverige är den Svenska delen av det numer nedlagda MacIS Europe. Tillsammans med våra systerföreningar i Danmark, Belgien, Holland, England och Frankrike bildar vi ett kontaktnätverk som når ett stort antal företag och akademiska instanser i hela Europa.